HISTORIEN VÅR

 

Paul Ødegård er grunnleggeren av Kvernhusvik Skipsverft AS. Familiebedriften som gjennom 60 år har utviklet seg til å bli den største mekaniske virksomheten i regionen Frøya Hitra. 

Paul Ødegård var bare seks år da han kom til Hitra fra Tustna på Nordmøre. Da kjøpte hans far Konrad Ødegård gården Kvernhusvik. Gården ble etter hvert delt i to, hvor brødrene Konrad og Nils Ødegård eide hver sin part. Paul kjøpte senere onkelens part og etter hvert valgte han å satse framtida for seg og sine ved å etablere eget skipsverft i Kvernhusvika. Dette ble begynnelsen på industrieventyret Kvernhusvik Skipsverft AS.

Med stort mot pløyde Paul Ødegård opp potetlandet på gården og den første slipen i Kvernhusvika var et faktum. Slipen sto ferdig i 1959 og var først og fremst beregnet på fiskebåter mellom 40 og 50 fot. Den enkle slipen som ga arbeid for fem seks personer, skulle vise seg å bli begynnelsen på en imponerende vekst i både omsetning og antall arbeidsplasser.

Ti år senere kom også driften i gang der som verftet ligger i dag. Noen meter øst for området som Paul Ødegård la grunnlaget for det hele i slutten av 1950. Paul Ødegård er nå hovedaksjonær i Kvernhusvik Skipsverft AS, og sammen med kona Jenny får de døtrene Inger og Judith.

”Kvernhusvik Skipsverft er allerede nå, en utpreget familiebedrift der flere til en hver tid trekker lasset sammen. Første generasjonsskifte er i emning ”
 

Otto J Lien flytter til Hitra i 1963 og blir senere gift med Paul og Jenny Ødegårds datter Inger. Otto starter selv i bedriften i 1966 og begynner på gulvet som sveiser og mekaniker før han noe senere blir arbeidsformann. Paul setter åpenbart stor pris på å ha fått svigersønnen med på laget og gjør dette tilkjenne med ordene;

” Hvis ikke du er interessert i å fortsette , vil jeg heller ikke foreta en videre utbygging av bedriften”.

Otto ønsket familiebedriften videre og utbygging ble det. Paul Ødegård er fortsatt hovedaksjonær i bedriften, men den daglige driften er det nå hans svigersønn Otto som i sin helhet har ansvaret for. Kona Jenny yter en stor arbeidsinnsats både på gården Kvernhusvika og som kontormedarbeider i skipsverftet. Begge deres døtre Judith og Inger er ansatt ved verftet i tillegg til Judits ektefelle Hans Lund. Sammen ser familiebedriften starten på industrieventyret.

 

Otto Lien er i dag selv en voksen mann og har latt en ny generasjon ta over som hovedaksjonærer i skipsverftet. Ole Ivar, Bjørnar Rune og Øystein er alle barnebarn etter Paul Ødegård som en gang startet det hele. Fra de var små har de fulgt driften ved verftet og sammen har de tatt på seg ansvaret for å drive den stolte familiebedriften Kvernhusvk Skipsverft videre i nye 60 år.